• englanti
  • ranska
  • saksa
  • italia
  • venäjä

Vastuul­lisuus

GreenkeyMeille on myönnetty Green Key -merkki toukokuussa 2018. Merkki kertoo, että olemme sitoutuneet henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.<7p>

Meillä Kaidan Kihossa Green Key tarkoittaa, että asiakkaat pääsevät nauttimaan huviloidemme ekologisesta luksuksesta.

Meillä voit rentoutua luksushuviloissa hyvillä mielin, sillä olemme ottaneet ekologiset näkökulmat huomioon niin huviloiden rakennusvaiheessa, kuin ylläpidossa.

Huvilamme on rakennettu perinteisestä suomalaisesta materiaalista, eli lähimetsien hirsistä. Hirsien välissä on eristeenä pellolla kasvatettu pellava ja ääni- sekä katon lämmöneristeenä on kierrätetyistä paperikuiduista valmistettu ekovilla. Huvilat on maalattu luonnonmukaisilla Uula-maaleilla ja pintamateriaalit on valittu kestävyys sekä helppo puhdistettavuus silmälläpitäen. Pihaympäristöt on jätetty mahdollisimman luonnonmukaisiksi. Rakennustöissä on käytetty paikallista työvoimaa ja osaamista.

Huviloiden tekniikka on myös valittu ekologia huomioiden. Uusimmissa huviloissa ei ole avattavia ja energiaa tuhlaavia ikkunoita, vaan kesällä viilennys hoidetaan hallitusti ilmalämpöpumpulla, mikä pysähtyy lisäksi automaattisesti jos ovi on avoinna tietyn ajan. Ilmanvaihto on varustettu lämmöntalteenotolla. Suihkut ovat ajastettuja ja WC:t toimivat alipaineella säästäen jopa 230 000 litraa porakaivosta tulevaa juomakelpoista vettä vuodessa. Kaikkien huviloiden lämmitys ja lämpimän veden tuotanto tapahtuvat maalämpöpumpuilla järvestä. Harmaiden vesien käsittely tapahtuu kiinteistöissä. Porakaivon vesi on juomakelpoista.

Huvilan jätteet lajitellaan ja biojätteet kompostoidaan. Rantasaunojen läheisyydessä on myös kuivakäymälät. Polttopuut on tehty omasta metsästä. Säästävään saunomiseen on ohjeistus. Kaikki pesuaineet on valittu ekologisin perustein. Pihalle on tehty runsaasti linnunpönttöjä, joiden asukkaita on mukava seurata ja lintupoikueet verottavat myös hyttysiä.

Ympäristö luo mahdollisuudet ekologisiin harrastuksiin, kuten kalastus, kävely, marjastus, sienestys ja pyöräily. Veneissä on ympäristöystävälliset sähköperämoottorit.

Toimimme vastuullisesti ja meillä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ympäristövastuullisuudestamme kertoo ympäristötyön kunniaksi saamamme Green Key -sertifikaatti ja kuulumme lisäksi We speak Gay -verkostoon. Yhdenvertaisuudella tarkoitamme Kaidan Kiholla sitä, että kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.