Skip to main content

Varausehdot

Kaidan Kihon varausehdot koskevat huviloita Kaidan Kunkku, Kilpikonna, Valmuska ja Hapero sekä Tuukkalan tila B&B -majoitusta

 

Kaidan Kiho noudattaa majoituksen välittämisessä seuraavia ehtoja. Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun. Nämä ehdot ovat voimassa kotimaan kaupassa ja ulkomaan kaupassa. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Varauksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja. Toissijaisesti noudatetaan Suomen lakia.

 

Alustava varaus, varaus ja maksu 

Kaidan Kiho voi ottaa vastaan harkintansa mukaan alustavia varauksia. Alustava varaus muutetaan normaaliksi varaukseksi ja laskutetaan vahvistuspäivänä, ellei asiakas ole sitä aiemmin perunut. Varaus vahvistuu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (25 % loma-asunnon vuokrasta) vahvistuksessa mainittuun eräpäivään mennessä. Loppusuorituksen eräpäivä on viimeistään 30 vrk ennen loman alkua. Mikäli varauksen tekoajankohdasta on alle 30 vrk varatun jakson alkamispäivään, lähetetään vain yksi lasku, joka sisältää sekä ennakkolaskun että loppusuorituksen. Ellei asiakas maksa suorituksia eräpäivään mennessä, voi Kaidan Kiho yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Ellei asiakas peru varaustaan ja kohde jää myymättä siinä olleen maksamattoman varauksen (jota ei ole kirjallisesti peruttu) takia, peritään varausmaksu asiakkaalta. Laskun maksamisen jälkeen lähetetään kulkuohjeet avainten luovutuspaikkaan ja lomakohteeseen.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron mihin mahdollinen ovikoodi toimitetaan.

Huviloiden varaajan oltava vähintään 20-vuotias ja oltava paikalla lomakohteeseen sisäänkirjautumisessa.

 

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Visma Payments Oy (2486559-4) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visma Payments Oy näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Visma Payments Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Visma Payments Oy, y-tunnus: 2486559-4

Brahenkatu 4

53100 Lappeenranta

Puhelin: 09 3154 2037

https://www.visma.fi/vismapay/

 

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Visma Payments Oy (2486559-4) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

 

Peruutukset ja muutokset varauksissa

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Kaidan Kiholle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Kaidan Kiholle. Varauksen peruuttamisessa pidätetään aina siihen mennessä maksettu ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen varausjakson alkua, veloitetaan koko varauksen hinta. Siinä tapauksessa, että Kaidan Kiho saa vuokratuksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin, kun uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa. Suoritettua 25 %:n ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta. Peruutukset on ilmoitettava viipymättä. Mikäli asiakas muuttaa loman ajankohtaa, sitä katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset.

 

Kaidan Kihon oikeus peruuttaa varaus

Kaidan Kiholla on oikeus peruuttaa varaus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisen toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja Kaidan Kihosta riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos varaus puretaan, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

Kaidan kiho ilmoittaa viipymättä asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei voida toteuttaa.

Mikäli keskeytys johtuu asiakkaan epäasiallisesta toiminnasta kiinteistöä kohtaan ja omistaja ei pysty takaamaan oleskelun turvallisuutta, maksettua vuokrahintaa ei palauteta.

Kaidan Kihon vastuu rajoittuu vain Kaidan Kiholle maksetun summan palauttamiseen.

  

Avainten luovutus, käyttö ja palautus

 Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Loma-asunnon avaimista sovitaan erikseen. Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

Oleskelu lomakohteessa

Lomamökin vuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus. Matkailuvaunun tai -auton sekä teltan käyttö kohteessa edellyttää vuokranantajan lupaa. Asiakkaan edellytetään käyttävän liinavaatteita. Lomamökin siivouksesta loman aikana huolehtii asukas itse. Odotamme, että asiakas huolehtii seuraavista asioista: roskien vienti ja tavaroiden paikoilleen vienti. Loppusiivous sisältyy kohteen hintaan, kuitenkin edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ehjinä, roskat vietynä ja mahdolliset eritteet yms. poistettuna.

Kynttilöitten, tuikkujen ja soihtujen käyttö on sallittu vain niille varatuilla paikoilla metallisen, keraamisen tai lasisen alustan päällä siten, että steariinia ei pääse valumaan alustan ulkopuolelle. Saunoihin ei saa viedä elävää tulta. Vastaa ei saa käyttää päärakennuksen saunoissa eikä savusaunassa.

Sienien, marjojen ja kalojen kuivaus on sallittu vain keittiössä olevan kiertoilmauunin sisällä. Mikäli varauksen päättyessä loma-asunnon siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivouksesta jälkikäteen käytettyjen tuntien mukaan a` 50 €/alkava tunti, sis. alv 24%.

Järvellä on moottoriveneillä 9 km/h nopeusrajoitus. Vesiskoottereiden käyttö on kielletty.

Haperon ja Valmuskan grillikota/sauna ovat käytössä 28.4. – 31.10.

Kaidan Kihon edustajalla on oikeus käydä loma-asunnon teknisessä tilassa huoltokäynnillä vuokrauksen aikana.

Sähköauton latauksesta on sovittava Kaidan Kihon kanssa.

  

Liukkauden torjunta

Liukkauden torjuntaa varten portaikoissa, terasseilla, poluilla, teillä ja laiturilla on erityiseen säilytysastiaan varattu hiekoitussepeliä. Oleskelun aikana asiakas on velvollinen huolehtimaan tarpeelliseksi katsomastaan liukkauden torjunnasta. Mikäli hiekoitussepeli loppuu, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä kiinteistön huoltajalle.

Mahdollisesta liukastumistapaturmasta asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kiinteistön huoltajalle. Mikäli tapaturmasta ei ole ilmoitettu välittömästi kiinteistön huoltajalle, Kaidan Kihon vastuu tapahtuneeseen raukeaa. Mikäli alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen asiakas liukastuu ja loukkaa itsensä, Kaidan Kiho ei ota minkäänlaista vastuuta tapahtuneeseen.

 

Avanto Kaidan Kunkku -huvilalla

Avanto sijaitsee laiturin päädyssä ja se pidetään auki läpi talven virtauksen kehittimellä. On otettava huomioon, että jää heikkenee suuremmalta alueelta kuin mitä sula vesi on. Liikkuminen jäällä lähempänä kuin 30 metriä avannon reunasta on kielletty.

Kiinteistön huoltaja pyrkii pitämään kulkuväylät avannolle mahdollisimman hyvässä kunnossa. Kuitenkin säiden nopeasti vaihdellessa on mahdollista, että kulkuväylillä ja portaissa esiintyy liukkautta. Tällöin asiakkaan on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ryhdyttävä tarvittaessa liukkaudentorjuntaan poistamalla lunta kulkuväyliltä ja levittämällä niille sepeliä. Tarvittaessa on otettava yhteyttä kiinteistön huoltajaan.

Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena avannon käyttö on kielletty.

Asiakas on velvollinen selvittämään terveydentilansa ja sen, onko hänelle terveydentilansa huomioon ottaen sopivaa harrastaa avantouintia.

Suosittelemme asiakkaille omien tossujen ja kylpytakin mukaan ottamista!

 

Huviloilla Kilpikonna, Valmuska ja Hapero rantaan johtavilla portaikoilla ei ole talvikunnossapitoa

Kaikki liikkuminen portaikoissa rantaan, laiturilla oleskelu, uiminen ja jäällä liikkuminen on asiakkaan omalla vastuulla. Laiturin vieressä on virtauspumppu, joka heikentää jäätä laajalta alueelta.

 

Vauriot, puutteet ja reklamaatiot

Kaikki lomakohteen varaukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi loma-asunnon huoltajalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida. Jos haittatekijää ei voida heti kompensoida, on asiasta tehtävä välitön kirjallinen reklamaatio omistajalle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. Samoin asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan lomakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen. Jos asiakas ja Kaidan Kiho eivät pääse em. seikoissa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli tämäkään ei tuo ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Kaidan Kihoa lähimmässä oikeudessa.

 

Henkilömäärä

Loma-asunnon suurin sallittu henkilömäärä on sama kuin asunnon vuoteiden ja lisävuoteiden määrä. Henkilömäärä on ilmoitettava varausta tehtäessä, eikä sitä saa ylittää. Ilmoittamattomasta ylimääräisistä henkilöistä peritään 60 €/hlö/yöpymisvuorokausi lisämaksu käteisenä. Yöpymiseksi katsotaan klo 22 – 08.

Omien lisävuoteiden käyttö sallitaan vain siitä erikseen sovittaessa. Sohvilla yöpyminen on kielletty.

 

Tupakointi, nuuska, lemmikit

Tupakointi on sallittu vain loma-asunnon ulkopuolella siihen varatulla paikalla. Käytön jälkeen nuuskat vietävä sekajätteeseen ja tupakan tumpit vietävä tuhkakuppiin. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan 200 € tuuletusmaksu.

Lemmikit ovat sallittuja sovittaessa huviloille Valmuska ja Hapero. Lemmikkien omistajan on kerättävä lemmikkien jätökset pois piha-alueelta. Lemmikin tuonti huviloille Kaidan Kunkku ja Kilpikonna on kielletty. Luvatta tuodusta lemmikistä peritään 200 €/lemmikki/vrk lisämaksua käteisenä.

Kaidan Kiho ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille. Lemmikin sairaus ei ole varauksen perumiseen oikeuttava syy.

 

Kaidan Kiho

Puh: Esko +358 50 5278814 ja Leena +358 45 6349299

Email: info@kaidankiho.com

WWW: https://kaidankiho.com/